1813 1815 Gedenkboek van Nederland's verlossing uit de Fransche dwingelandij

Enig resultaat